פעילות בלתי פורמלית

הפעילות הבלתי פורלמית בבתי המדרש כוללת הרצאות,סיורים, ושבתות משותפות.

הפעילויות הינן חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים וקיימת בהן חובת השתתפות. 

אי- מילוי חובה זו יפגע בהענקת נקודות זכות בגין לימודיך בבתי המדרש.

בכל שאלה הקשורה לפעילויות ולרישום אליהן , ניתן לפנות למשרד המדרשה או לרכזי הפעילות, לכתובת המייל הפרטית שלהם  ולמספרי הטלפונים הניידים שיפורסמו סמוך למועדי הפעילות.

הערה: במהלך סמסטר קיץ לא יתקיימו פעילויות בלתי פורמליות ולכן הסטודנטים/יות הרשומים אליו יהיו פטורים מחובה זו.

רשימת פעילויות

השתתפות בפעילות הינה חובה לכל תלמידי עוז רועי. בכל סמסטר יש להשתתף באחת מן הפעילויות שברשימה המתפרסמת באתר. לחץ כאן לרשימת פעילויות.

השתתפות בפעילות הינה חובה לכל תלמידות המדרשה. בכל סמסטר יש להשתתף באחת מן הפעילויות שברשימה המתפרסמת באתר. לחץ כאן לרשימת פעילויות.

בתי המדרש לסטודנטים- מיסודה של קהילת נצרים באריאל (ע"ר)                                                                                                                                                הוקם באמצעות אתר Wix