מכון שואה ואמונה

לחינוך, תיעוד ומחקר

בתמונה: בוגרי קורס "שם עולם- מחזור תשע"ו", במהלך טקס הענקת המלגות

מיזם שם עולם באקדמיה פועל זה מספר שנים באוניברסיטת אריאל תחת בתי המדרש לסטודנטים, במטרה להנחיל את תודעת השואה דרך סוגיות התמודדות רוחנית בתחומים של זהות, ערכים, דת, תרבות מוסריות ואנושיות בתקופת השואה.

זווית זו חושפת את תעצומות הנפש של האדם, הקהילה, החברה והמשפחה שעמדו במבחן גורלי.

המיזם מיועד עבור סטודנטים מתחומי דעת שונים ופועל במתכונת של קורס בודד הפרוס על פני שני סמסטרים. בשנת תשע"ז יפתח הקורס עבור סמסטרים ב' וקיץ.

 

בסוף שנת הלימודים זכאים הסטודנטים אשר עמדו ביעדי הקורס למלגה מטעם המשפחות המנציחות את יקיריהן ומעודדות את המחקר בתחום.

סמסטר ראשון (יתקיים בשנת תשע"ז בסמסטר ב'):

סמסטר פרונטאלי, דרכו נחשפים הסטודנטים לתכנים שונים, מחקרים ותובנות וזאת באמצעות הרצאות הניתנות על ידי מרצי המכון והשתתפות ביום עיון מרוכז במכון שם עולם שבכפר הרוא"ה.

סמסטר שני (יתקיים בשנת תשע"ז בסמסטר קיץ):

בסמסטר זה יכתבו הסטודנטים עבודות מחקר בתחומי ההתמודדות והרוח בשואה, דרך מאמרים וספרות ניצולים שנכתבה בנושאים הללו.

הסטודנטים יקבלו ליווי רציף של מנחי המכון אשר יסייעו להם בהכוונה, איסוף ביבליוגרפי ותחומי דעת רלוונטיים, החל משלב הגשת הצעות החקר, המשך בכתיבה ועד הגשת העבודה המוגמרת.

לפרטים נוספים, פנו אל מזכירות בתי המדרש לסטודנטים, בטלפון 073-2420750 או במייל

בתי המדרש לסטודנטים- מיסודה של קהילת נצרים באריאל (ע"ר)                                                                                                                                                הוקם באמצעות אתר Wix