תמיד מחובר אל העיקר.

בית המדרש עז רועי

תשע"ו

לרשימת הפעילויות, סמסטר קיץ תשע"ו
למידע אודות תהליך ההרשמה
למעבר אל עמוד ההרשמה לשלוחת מדרשות

בתי המדרש לסטודנטים- מיסודה של קהילת נצרים באריאל (ע"ר)                                                                                                                                                הוקם באמצעות אתר Wix