בתי המדרש לסטודנטים- מיסודה של קהילת נצרים באריאל (ע"ר)                                                                                                                                                הוקם באמצעות אתר Wix

תמיד מחובר אל העיקר.

בית המדרש עז רועי

תשע"ז

במהלך שנת תשע"ז יחולו הכללים הבאים על הבאים להירשם ללימודים בבית המדרש:

  • כל מי שהחל את לימודיו לפני שנת תשע"ו- יכול להירשם ל-6 קורסים בבית המדרש

  • מי שהחלה את לימודיו באוניברסיטה בשנת תשע"ו- יכול להירשם ל-4 קורסים

  • נרשמים חדשים החל משנת תשע"ז והלאה- יכולים להירשם ל-3 קורסים בלבד

הרישום לקורסי בית המדרש "עז רועי" נעשה דרך רישום לשלוחת מדרשות באוניברסיטה
ולאחר מכן בחירת הקורסים דרך מערכת המידע האישי.