תמיד מחוברת אל העיקר.

מדרשת נצר אריאל

בתי המדרש לסטודנטים- מיסודה של קהילת נצרים באריאל (ע"ר)                                                                                                                                                הוקם באמצעות אתר Wix